Loading

Đai đen

Học viên có thể làm gì sau khi học xong Đai đen?

    • - Hiểu biết về cấu trúc dữ liệu và giải thuật (thuật toán) và nắm được một số cấu trúc dữ liệu tuyến tính (linear) và phi tuyến (non-linear)
    • - Biết cài đặt một số giải thuật phổ biến thường dùng trong phần mềm máy tính như tìm kiếm, sắp xếp. Bên cạnh đó, điều quan trọng nhất học viên lĩnh hội được là tư duy về thiết kế cài đặt các cấu trúc dữ liệu giải thuật phù hợp với các vấn đề/bài toán cụ thể sẽ gặp khi làm nghề sau này.
    • - Tự mình phát triển được các website bằng ngôn ngữ Java và hiểu được cốt lõi trong lập trình Web Java hiện đại