Loading

Đai Đỏ

Học viên có thể làm gì sau khi học xong Đai đỏ?

    • - Có thể thiết kế cài đặt và truy vấn thành thạo một cơ sở dữ liệu.
    • - Biết cách phát triển một ứng dụng java trên máy desktop sử dụng công nghệ Java Swing, biết lập trình tương tranh và lập trình mạng, kết nối được với cơ sở dữ liệu.