Loading

Đai trắng

Danh sách các môn học thuộc Đai trắng

Học viên có thể làm gì sau khi học xong Đai trắng?

    • - Hiểu các khái niệm về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), có kỹ năng sử dụng máy tính, một số phần mềm ứng dụng và văn phòng trong Window, và các hoạt động, dịch vụ trên môi trường Internet.
    • - Có những hiểu biết và kỹ năng làm công dân số thực thụ, làm chủ một số các công cụ trên mạng xã hội và dịch vụ trực tuyến.