Loading

Đai Vàng

Học viên có thể làm gì sau khi học xong Đai vàng?

    • - Tự xây dựng được một website, bước đầu làm quen với lập trình cơ bản, tự mình quản trị được một website và tối ưu hoạt động cơ bản của nó.
    • - Xây dựng được một phần mềm đơn giản có giá trị với JavaScript để tự tin đi phỏng vấn xin việc tại các công ty hàng đầu Việt nam.