Loading

Đai Xanh Lá Cây

Học viên có thể làm gì sau khi học xong Đai xanh lá cây?

    • - Lập trình được với ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng mà cụ thể là ngôn ngữ Java từ đó có thể hình dung và mô hình hóa được các bài toán trong thực tế vào thế giới máy tính.
    • - Nắm được những khái niệm cơ bản về thiết kế trải nghiệm người dùng cũng như cách thức để xây dựng một giao diện hiệu quả cho sản phẩm số, dễ dàng nhận biết, đánh giá một ứng dụng có được thiết kế tốt hay không, xác định phương hướng để ứng dụng trở nên tốt hơn