Loading

Học Phí

Hoc phí chương trình học lập trình trực tuyến XiSo

Học phí của Chương trình học lập trình trực tuyến XiSo có nhiều tùy chọn đóng theo các hình thức khác nhau. Học sinh có thể hoàn thành chương trình học trong thời gian từ 2 đến 6 năm, tùy theo tốc độ học của mỗi người, có thể học nhanh, đi làm từ sớm, tiết kiệm nhiều khoản chi phí và thời gian học tập. Học xong môn này, có thể học tiếp ngay môn khác, không phải chờ đợi. Ngoài học phí đã nộp học sinh không phải đóng thêm bất kỳ chi phí phát sinh nào.