Loading

Giáo dục đã phát triển như thế nào?

13:53 05/06/2020

Nhìn lại giáo dục qua các thời kỳ để thấy sự thay đổi  trong môi trường, phương pháp cũng như triết lý đào tạo.

Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như những cuộc cách mạng trước đó đã tác động tới mọi mặt của đời sống xã hội. Giáo dục cũng không nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng, vì sản phẩm của đào tạo phải đáp ứng nhu cầu thời đại khác nhau . Trong bài viết này, hãy cùng nhìn lại giáo dục đã thay đổi như thế nào để đuổi kịp sự đổi mới và phát triển liên tục của khoa học, công nghệ.  

Giáo dục 1.0

Giáo dục 1.0 là giáo dục của thời kỳ công nghiệp đầu tiên với những đặc trưng: giáo dục một lần, một chiều, đồng loạt và chuẩn bị con người cho sản xuất công nghiệp. 

Vào lớp thầy cô đọc và học trò chép, học sinh hoàn toàn là người tiếp nhận tri thức một cách thụ động, theo chỉ dẫn và khuôn mẫu của giáo viên. Giáo dục thời kỳ này lấy giáo viên làm trung tâm, giáo viên giữ vai trò tuyệt đối trong lớp học. 

Tài liệu học tập đến từ bài chép và sách giáo khoa là chính. 

Giáo dục một lần, một chiều, giáo viên là trung tâm

Giáo dục 2.0 

Sự phát triển nở rộ của Internet vào giai đoạn này đã cho ra đời hình thức học trực tuyến, giúp cho việc dạy và học có thể thực hiện ở mọi lúc mọi nơi. Công nghệ được giáo viên sử dụng để bổ sung thêm nguồn tài liệu học cho học sinh, cùng với tài liệu từ giáo viên và sách giáo khoa như trước đây.

Trung tâm của việc dạy học cũng dần được chuyển từ giáo viên sang học sinh, tuy nhiên vẫn mang tính hình thức chứ chưa thực sự áp dụng trên thực tế. Giai đoạn này chuyển từ giáo dục một chiều sang tương tác hai chiều, vì việc học được mở rộng ra bởi tương tác giữa học sinh với nhau chứ không chỉ từ phía thầy cô.   


Giáo dục 3.0

Giáo dục 3.0 lấy người học làm trung tâm, giáo viên chuyển sang vai trò người hướng dẫn, cố vấn học tập, hỗ trợ cho học sinh trong quá trình học. Học sinh được khuyến khích học chủ động, tự nghiên cứu. Mục tiêu giáo dục cũng chuyển dần sang giáo dục suốt đời thay vì giáo dục một lần như 2 giai đoạn trước.

Phương pháp lớp học đảo ngược được áp dụng. Nghĩa là học sinh sẽ học lý thuyết ngoài lớp học từ các tài liệu trên hệ thống trực tuyến của trường, khuyến khích tự nghiên cứu trên Internet. Còn việc áp dụng kiến thức để thực hành, phản biện sẽ tiến hành trong lớp qua trao đổi với thầy cô và với nhóm học tập.


Giáo dục 4.0


Giáo dục suốt đời, cá nhân hóa, lấy người học làm trung tâm

Tiến đến giáo dục 4.0 với sự phát triển và ứng dụng thực tế ảo vào cuộc sống, công nghệ cải tiến và đổi mới liên tục. Theo đó giáo dục cũng cần phải liên tục đổi mới, chú trọng đào tạo học sinh phát triển kiến thức và kỹ năng mới đáp ứng sự phát triển thời đại.

Giáo dục 4.0 là giáo dục suốt đời, cá nhân hóa, lấy người học làm trung tâm. Học sinh học ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Mô hình lớp học đảo ngược tiếp tục được phát huy, việc nghiên cứu tài liệu và học lý thuyết được hoàn thành tại nhà và bên ngoài trường học (thư viện, hệ thống trực tuyến của trường, Internet,..). Còn tại trường học sẽ chú trọng phát triển kỹ năng, vận dụng lý thuyết vào thực hành, tương tác trực tiếp giữa học sinh với giáo viên thông qua trao đổi, tranh luận, thuyết trình.

Trí tuệ nhân tạo ứng dụng vào giáo dục với chức năng tổng hợp, phân tích thông tin học tập, từ đó đưa ra gợi ý nhằm tối ưu hiệu quả và thời gian học tập. Mỗi học sinh sẽ có một lộ trình học tập được thiết kế riêng phụ thuộc vào khả năng . Các công nghệ thực tế ảo cũng sẽ giúp người học được trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng tốt hơn trước đây.

Vậy giáo dục 4.0 là gì? Bản chất của nó là gì? Những nét đột phá trong giáo dục 4.0 sẽ thay đổi hoàn toàn tương lai việc học tập như thế nào? Câu trả lời sẽ được tìm thấy trong bài viết tiếp theo.