Loading

Những điểm mới trong học công nghệ thông tin tại Việt Nam theo chương trình của Bộ Giáo dục

06:56 15/07/2020

Trong chương trình Giáo dục Phổ thông mới được Bộ Giáo dục công bố, vị trí của môn Tin học đã có nhiều thay đổi- giữ vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cho học sinh khả năng tiếp nhận và sáng tạo tri thức trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. 

Vai trò, vị trí mới

Trong Chương trình mới, Tin học có vai trò quan trọng trong chuẩn bị cho học sinh khả năng tìm kiếm, tiếp nhận, sáng tạo tri thức trong thời đại cách mạng công nghiệp. Công nghệ số là nền tảng tạo phương thức sản xuất thông minh mang tính toàn cầu hóa; là công cụ hiệu quả hỗ trợ biến việc học thành tự học suốt đời.

Tin học được xác định là môn bắt buộc có phân hóa ở cấp tiểu học và THCS. Ở THPT, Tin học là môn phân hóa theo 2 định hướng Tin học ứng dụng và Khoa học máy tính. Ở chương trình hiện hành môn Tin học không phân hóa nên mọi HS phải học những nội dung giống nhau bất kể năng khiếu và sở thích khác nhau.


Phát triển năng lực và có tính mở

Chương trình Tin học hiện hành được xây dựng theo cách tiếp cận nội dung, nặng về lý thuyết, hàn lâm. Chương trình mới được xây dựng theo tiếp cận phát triển năng lực với mục tiêu chính là nhằm hình thành, phát triển năng lực tin học - một trong các năng lực đặc thù đã được xác định trong Chương trình tổng thể. Chương trình có tính mở với các chủ đề tùy chọn (ở tiểu học, THCS) và phân hóa (ở THPT) dành cho các đối tượng HS với khả năng, sở thích khác nhau.

 

Ba mạch kiến thức hòa quyện

Để hình thành và phát triển 5 thành phần năng lực tin học, Chương trình môn Tin học mới xác định 3 mạch kiến thức là: Học vấn số hóa phổ thông; Công nghệ thông tin và truyền thông và Khoa học máy tính. Chương trình mới chú trọng phát triển mạch kiến thức Khoa học máy tính hơn trước.

 

Tư duy thuật toán và lập trình

Trong chương trình hiện hành, nội dung lập trình nói riêng và thuật toán nói chung chủ yếu được dạy tập trung ở lớp 8 và lớp 11 theo cách tiếp cận hàn lâm, nặng về học ngôn ngữ lập trình (Pascal), làm cho Học sinh khó tiếp thu và không hiệu quả.

Nội dung thuật toán và lập trình trong Chương trình mới theo cách tiếp cận mới, trải rộng trong cả 3 cấp học. Ở tiểu học, THCS, việc sử dụng các ngôn ngữ lập trình trực quan hiện đại phù hợp với lứa tuổi này (ví dụ như Scratch), gây được hứng thú học tập cho HS và động viên các em khám phá cách điều khiển máy tính theo ý tưởng của mình.

Ứng dụng công nghệ thông tin giúp học sinh trải nghiệm sáng tạo trong khám phá khoa học kỹ thuật

 

Thực hành, trải nghiệm sáng tạo

Khắc phục điểm yếu là thiếu sự vận dụng kiến thức vào thực tế của chương trình hiện hành, Chương trình mới khuyến khích dạy học thông qua các dự án, bài tập để giải quyết vấn đề thực tế. Chương trình mới xác định việc dạy và học Tin học nhằm giúp HS tạo ra được các sản phẩm số của cá nhân, của nhóm, khuyến khích áp dụng máy tính để phát hiện và giải quyết các vấn đề thực tế.


GD đạo đức pháp luật và văn hóa trong thế giới số

Chương trình hiện hành được xây dựng khi các mạng xã hội chưa ra đời, ảnh hưởng và tác động của Internet lên xã hội trên các khía cạnh đạo đức pháp luật và văn hóa còn chưa bộc lộ mạnh mẽ, bởi vậy môn Tin học hiện hành chưa quan tâm đúng mức tới các khía cạnh đó. Chương trình mới hình thành, rèn luyện cho HS phẩm chất, năng lực ứng xử có đạo đức, văn hóa, tuân thủ pháp luật khi tham gia thế giới số.


Định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp

Chương trình hiện hành mới chỉ dừng ở mức truyền thụ những kiến thức kĩ năng tin học cơ bản mà chưa chú trọng đúng mức tới việc định hướng nghề tin học cho HS. Chương trình mới hướng dẫn những học sinh có khả năng, yêu thích tin học, lựa chọn ngành nghề phù hợp với ưa thích, sở trường bản thân và cơ hội việc làm trong tương lai, phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng nghề nghiệp trong thời đại công nghệ số và toàn cầu hóa.


Giáo dục STEM, bình đẳng giới, tài chính và dân số

Tư duy máy tính đề cao cách học tập tự tìm hiểu và sáng tạo, đặt người học vào vị thế của một nhà phát minh, phát hiện và giải quyết vấn đề trên cơ sở các kiến thức liên môn, liên ngành...

Chương trình Tin học thông qua một số chủ đề học tập, thông qua quá trình tự làm ra sản phẩm để góp phần hình thành, phát triển phẩm chất năng lực chung và năng lực đặc thù môn học, giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp, giáo dục STEM mới, giáo dục bình đẳng giới và giáo dục tài chính, dân số và sức khỏe... Các nội dung này được quan tâm, chú ý hơn so với chương trình hiện hành là một điểm mới góp phần GD HS toàn diện hơn đáp ứng nhu cầu trong thời đại CMCN 4.0.


Khai thác chương trình của các nước tiên tiến

Chương trình mới trên cơ sở khảo cứu Chương trình Tin học của các nước có nền GD tiên tiến như Anh, Mỹ, Singapore… đã: khai thác các định hướng, cách tiếp cận trong xây dựng chương trình một cách có cấu trúc, hệ thống, logic chặt chẽ, có sự phân tích khoa học bài bản; chọn lọc, ứng dụng những vấn đề cần hướng dẫn cho giáo viên dạy học, đánh giá kết quả GD; khai thác có chọn lọc một số nội dung mới phù hợp với điều kiện Việt Nam, nhất là về mạch kiến thức khoa học máy tính; tiếp thu và áp dụng cách tiếp cận mới về dạy học thuật toán và lập trình; đưa nội dung về GD đạo đức, pháp luật, ứng xử có văn hóa trong môi trường số thành một chủ đề xuyên suốt các cấp học.


Cập nhật một số chủ đề của Cách mạng công nghiệp 4.0

Máy tính và thiết bị (ví dụ robot) hiện đã có thể bắt chước cách nhận thức, xử lí và giải quyết vấn đề giống như con người nói riêng và các sinh vật thông minh nói chung. Con người viết, cài đặt các chương trình để máy tính, các thiết bị có được khả năng thông minh đó. Trí tuệ nhân tạo là một lĩnh vực và đối tượng nghiên cứu của ngành Khoa học máy tính là cơ sở nền tảng giúp con người thực hiện ý tưởng thông minh hóa nêu trên. Để bước đầu giúp học sinh biết về khái niệm nền tảng này của CMCN 4.0, ở THPT có một số chủ đề mới giới thiệu cho HS về trí tuệ nhân tạo, học máy, robot GD…


XiSo bắt kịp những điểm mới trong xu hướng học công nghệ thông tin tại Việt Nam

Có thể thấy, môn Tin học trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới được xây dựng theo mô hình phát triển năng lực, thông qua những kiến thức thiết thực, hiện đại và các phương pháp giúp học sinh hình thành và phát triển kỹ năng công nghệ thông tin mà thị trường lao động kỳ vọng.

Những điểm mới trong Chương trình Giáo dục phổ thông vốn dĩ đã được XiSo đi sớm đón đầu, ứng dụng ngay từ khi bắt đầu xây dựng chương trình học. Bên cạnh việc sở hữu những ưu điểm của Chương trình mới, chương trình học công nghệ thông tin trực tuyến cùng XiSo còn đem đến cho học viên nhiều cơ hội thực hành hơn học trên trường. Các bạn được trải nghiệm các dự án thực tế, sát với những thứ mà thị trường lao động cần, được học hỏi những kỹ năng xử lý vấn đề khi thực hiện dự án.

Các kiến thức học trên trường trở nên dễ hiểu, dễ tiếp thu hơn bởi học viên XiSo đã được trang bị kiến thức nền tảng vững chắc, bổ trợ cho việc học trên trường nhờ hệ thống học liệu chuẩn quốc tế được cập nhật liên tục. 

Một lợi thế khác mà các bạn nhận được là sự cố vấn, đồng hành của Mentor - các chuyên gia công nghệ đang làm nghề sẽ giải đáp mọi khó khăn, thắc mắc bằng những kiến thức thực tế, cập nhật nhất.  Học sinh hoàn toàn có thể vận dụng trở lại những kiến thức này vào việc học tập trên trường lớp.

Hãy tìm hiểu ngay về XiSo để con có lợi thế làm chủ trước mọi thay đổi, tự tin làm chủ tương lai.


Tổng hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo