Loading

XiSo đảm bảo đầu ra về kiến thức, công việc cho 100% học viên

07:02 23/09/2019

Chương trình học lập trình online tại XiSo có sự phân cấp rõ rệt với các mức độ kiến thức khác nhau dành cho học viên, kèm theo là cam kết chuẩn đầu ra. 

Chương trình học XiSo có 6 cấp độ theo thứ tự lớn dần: Đai trắng, đai vàng, đai xanh lá cây, đai xanh da trời, đai đỏ, đai đen. Mỗi đai lại có những môn học khác nhau với từng chuẩn đầu ra cụ thể.


1. Chuẩn đầu ra về kiến thức

- Đai trắng có 2 môn “Làm chủ máy tính” và “Trở thành công dân số”

Học xong đai trắng, học viên sẽ:

+ Hiểu các khái niệm về máy tính và phần mềm

+ Hiểu về phần cứng máy tính và biết cách nâng cấp máy tính

+ Hiểu và có khả năng cài đặt hệ điều hành Windows và sử dụng một số phần mềm hệ thống trong hệ điều hành Windows

+ Biết sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong Windows và của một bên thứ ba

+ Biết sử dụng Tin học văn phòng ở mức độ cơ bản

+ Hiểu các khái niệm về mạng máy tính và các tùy chọn kết nối mạng

+ Biết cách kết nối mạng có dây, không dây và chia sẻ mạng

+ Biết cách sử dụng một số dịch vụ phổ biến trên Internet

+ Hiểu đặc điểm của thiết bị di động so với máy tính và biết sử dụng thiết bị di động trong một số công việc thường dùng

+ Hiểu được và biết cách bảo vệ sự riêng tư khi sử dụng máy tính

+ Hiểu được và biết cách bảo vệ khỏi các mối nguy hại từ tin tặc khi sử dụng máy tính

+ Hiểu về dữ liệu đa phương tiện và các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ, bản quyền, đạo đức nghề nghiệp, môi trường

+ Hiểu được các chức năng cơ bản của: hệ thống Google Cloud, các mạng xã hội phổ biến: Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube... và các dịch vụ trực tuyến

+ Áp dụng các công cụ Google, hệ thống dịch vụ trực tuyến, mạng xã hội vào công việc một cách hiệu quả

+ Sử dụng các công cụ, mạng xã hội hợp lý, an toàn và tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực xã hội


- Đai vàng có 2 môn “Xây dựng trang Web đầu tiên” và “Xây dựng phần mềm đầu tiên”

Học xong đai vàng, học viên sẽ: 

+ Hiểu những khái niệm cơ bản liên quan đến công nghệ web

+ Sử dụng HTML để xây dựng trang web.

+ Sử dụng CSS để tạo bố cục và định kiểu trang web.

+ Giới thiệu về framework Bootstrap hỗ trợ phát triển CSS, tạo trang web có khả năng hoạt động tốt trên thiết bị di động.

+ Đưa website vào hoạt động trên Internet, tích hợp các dịch vụ khác trên Internet cho website

+Giới thiệu về một công cụ thiết kế website Opensource (Wordpress) và định hướng phát triển website.

+ Nắm được những khái niệm lập trình cơ bản thông qua ngôn ngữ Javascript

+ Vận dụng thành thạo ngôn ngữ Javascript để tạo ra tương tác cho website

+ Thay đổi nội dung trang/ xử lý form của web pages dùng Javascript

+ Biết cách sử dụng thư viện jQuery để tương tác với web pages

+ Dùng JavaScript để tạo ra được Animation và mini Game


- Đai xanh lá cây có 2 môn “Lập trình hướng đối tượng Java” và “Cơ bản về thiết kế giao diện UI”

Học xong đai xanh lá cây, học viên sẽ: 

+ Hiểu và vận dụng được kiến thức nền tảng của ngôn ngữ lập trình Java.

+ Hiểu và vận dụng được kiến thức về cơ bản về ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nói chung..

+ Biết cách tổ chức chương trình theo ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.

+ Xây dựng được ứng dụng đơn giản bằng lập trình hướng đối tượng trong Java.

+ Hiểu được khái niệm UI

+ Hiểu được quy trình xây dựng UI

+ Hiểu được các phương pháp xây dựng Prototype

+ Liệt kê được các phương pháp kiểm thử tính hiệu quả của giao diện

+ Thực hiện được phương pháp đánh giá nhanh Heuristic Evaluation

+ Sử dụng thành thạo Figma


- Đai xanh da trời có 2 môn “Giới thiệu về Khoa học máy tính” và “Lập trình di động”

Học xong đai xanh da trời, học viên sẽ:

+ Hiểu bản chất của máy tính và chương trình, những thứ mà chúng làm được và không thể làm được

+ Hiểu nguyên lý hoạt động của bộ vi xử lý, bộ nhớ, thiết bị lưu trữ

+ Nắm được đơn vị đo bộ nhớ: bit, byte, megabyte, gigabyte

+ Hiểu cách thức phần mềm máy tính hoạt động: Chương trình là gì, hoạt động của chương trình máy tính như thế nào?

+ Hiểu ảnh kỹ thuật số là gì? Các thao tác cơ bản khi xử lý ảnh

+ Hiểu về mã lập trình: cấu trúc lặp, rẽ nhánh

+ Hiểu về trừu tượng hóa, logic, và lỗi xảy ra trong lập trình

+ Hiểu về hoạt động của các cấu trúc dữ liệu

+ Hiểu về cách thức vận hành của internet: địa chỉ IP, định tuyến, ethernet, mạng không dây (wi-fi)

+ Hiểu về bảo mật: virus máy tính, phần mềm gián điệp, mật khẩu,..

+ Hiểu về dữ liệu tương tự, dữ liệu số

+ Hiểu về hình ảnh, âm thanh, video, nén dữ liệu

+ Làm quen với lập trình mobile trên nên tảng Android

+ Nắm được các kiến thức cở bản giúp học viện có thể dễ dang tìm hiểu và tự học nâng cao kiến thức về Android

+ Xây dựng được ứng dụng sử dụng các thành phần cơ bản của Android

+ Xây dựng được ứng dụng Android tương tác với service của google


- Đai đỏ có 2 môn “Cơ sở dữ liệu” và “Phát triển ứng dụng Java Desktop”

Học xong đai đỏ, học viên sẽ:

+ Có khả năng thiết kế một cơ sở dữ liệu.

+ Có khả năng tự cài đặt một cơ sở dữ liệu trên một hệ quản trị cơ sở dữ liệu

+ Sử dụng các lệnh truy vấn thành thạo

+ Có thể tiếp tục nghiên cứu các kỹ thuật nâng cao của hệ quản trị cơ sở dữ liệu đặc thù.

+ Hiểu về cách thức tạo giao diện đồ họa trong Java bằng thư viện

+ Tạo giao diện và xử lý được các sự kiện (event) của người dùng như click chuột, ấn phím

+ Hiểu thread (luồng), multi-threads (đa luồng) và ứng dụng của nó

+ Biết lập trình đa luồng, biết cách xử lý các vấn đề nảy sinh trong đa luồng (điều độ luồng - thread synchronization)

+ Hiểu cách thức trao đổi thông tin giữa 2 ứng dụng qua mạng

+ Biết lập trình trao đổi thông tin qua mạng sử dụng Socket

+ Lập trình được vào/ra file để lưu trữ dữ liệu của chương trình


- Đai đen có 2 môn “Cấu trúc dữ liệu và giải thuật” và phát triển ứng dụng trên Web

Học xong đai đen, học viên sẽ:

+ Nắm được khái niệm cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật

+ Nắm được các bước cơ bản để phân tích một giải thuật.

+ Nắm được các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản.

+ Hiểu cách sử dụng Đệ quy (Recursion) , Sử dụng đệ quy để giải quyết một số bài toán.

+ Hiểu và có thể ứng dụng cấu trúc dữ liệu Linked Lists,

+ Hiểu và có thể ứng dụng cấu trúc dữ liệu Stack và Queue

+ Hiểu và sử dụng cấu trúc cây , đặc biệt là cây tìm kiếm nhị phân

+ Tìm hiểu một số khải niệm về đồ thị và bài toán tìm đường đi ngắn nhất và tô màu trên đồ thị.

+ Hiểu cấu trúc Heap và thuật toán Heap sort

+ Hiểu hashing (hastable và hash function) và một số thuật toán để giải quyết vấn đề collisions trong hashtable

+ Nắm được các khái niệm cơ bản của JavaWeb

+ Hiểu được những công nghệ cốt lõi trong lập trình web java hiện đại.

+ Hiểu cách tự mình phát triển và triển khai các website viết bằng Java.


2. Chuẩn đầu ra về công việc

Sau khi hoàn thành cấp độ đai trắng, học viên có khả năng:

- Hiểu các khái niệm về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), có kỹ năng sử dụng máy tính, một số phần mềm ứng dụng và văn phòng trong Window, và các hoạt động, dịch vụ trên môi trường Internet.

- Có những hiểu biết và kỹ năng làm công dân số thực thụ, làm chủ một số các công cụ trên mạng xã hội và dịch vụ trực tuyến.


Sau khi hoàn thành cấp độ đai vàng, học viên có khả năng: 

- Tự xây dựng được một website, bước đầu làm quen với lập trình cơ bản, tự mình quản trị được một website và tối ưu hoạt động cơ bản của nó.

- Xây dựng được một phần mềm đơn giản có giá trị với JavaScript để tự tin đi phỏng vấn xin việc tạ các công ty hàng đầu việt nam.


Sau khi hoàn thành cấp độ đai xanh lá cây, học viên có khả năng:

- Lập trình được với ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng mà cụ thể là ngôn ngữ Java từ đó có thể hình dung và mô hình hóa được các bài toán trong thực tế vào thế giới máy tính. 

- Nắm được những khái niệm cơ bản về thiết kế trải nghiệm người dùng cũng như cách thức để xây dựng một giao diện hiệu quả cho sản phẩm số, dễ dàng nhận biết, đánh giá một ứng dụng có được thiết kế tốt hay không, xác định phương hướng để ứng dụng trở nên tốt hơn.


Sau khi hoàn thành cấp độ đai xanh da trời, học viên có khả năng: 

- Hiểu về máy tính, cách thức xây dựng các chương trình chạy trên máy tính,nắm được các vấn đề cơ bản về mạng Internet, về xử lý ảnh, và về an ninh/an toàn thông tin khi sử dụng máy tính, giúp cho học viên dễ dàng học các môn học khác liên quan tới khoa học máy tính và công nghệ phần mềm sau này. 

- Có được một nền tảng kiến thức vững chắc về lập trình Android cũng như các kiến thức chuyên sâu và thủ thuật lập trình trong việc xây dựng ứng dụng Android thực tế, đủ khả năng nghiên cứu các thủ thuật lập trình Android nâng cao và chuyên sâu hơn.


Sau khi hoàn thành cấp độ đai đỏ, học viên có khả năng:

- Thiết kế cài đặt và truy vấn thành thạo một cơ sở dữ liệu.

- Biết cách phát triển một ứng dụng java trên máy desktop sử dụng công nghệ Java Swing, biết lập trình tương tranh và lập trình mạng, kết nối được với cơ sở dữ liệu.

Sau khi hoàn thành cấp độ đai đen, học viên có khả năng:

- Hiểu biết về cấu trúc dữ liệu và giải thuật (thuật toán) và nắm được một số cấu trúc dữ liệu tuyến tính (linear) và phi tuyến (non-linear), biết cài đặt một số giải thuật phổ biến thường dùng trong phần mềm máy tính như tìm kiếm, sắp xếp. Bên cạnh đó, điều quan trọng nhất học viên lĩnh hội được là tư duy về thiết kế cài đặt các cấu trúc dữ liệu giải thuật phù hợp với các vấn đề/bài toán cụ thể sẽ gặp khi làm nghề sau này. 

- Tự mình phát triển được các website bằng ngôn ngữ Java và hiểu được cốt lõi trong lập trình Web Java hiện đại


Đặc biệt, nếu hoàn thành đầy đủ tất cả chương trình học với sau cấp bậc trên, XiSo đảm bảo 100% học viên sẽ được nhận vào làm lập trình viên tại FPT Software với mức lương khởi điểm khoảng 6 triệu. Ngoài ra, với nền tảng kiến thức của mình, học viên hoàn toàn có thể tự tin xin việc tại các công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam với vị trí Fresher.